Vuosikokous 6.4.2021 klo 18:00

Vuosikokous 6.4.2021 klo 18:00

09.03.2021 14:24

Piirin vuosikokous pidetään poikkeuksellisesti etäyhteyksin tiistaina 6.4.2021 klo 18:00.

Pyydämme, että valtakirjoihin merkitään selvästi seuran nimi ja seuraa edustavan henkilön/henkilöiden sähköposti, koska kokouksen osallistumislinkki ja tarvittaessa äänestyslinkki lähetetään sähköpostilla.
Kokousedustajia jokaisesta jäsenseurasta saa olla enintään kaksi, jotka käyttävät kumpikin puolet yhteisestä äänimäärästä.
Kokouksessa on puhe‑ ja äänioi­keus niillä jäsen­seuroilla, jotka ovat maksaneet vuo­den 2020 jäsen­mak­sunsa piirille. Henkilöjäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa piirille edelliseltä vuodelta, on yksi ääni. Sitä ei toinen ole oikeutettu käyttämään.

Vuosikokouksen kulku:

17.30 – Etäyhteyksien testaus

18.00 – Vuosikokous

                                  - Metsästäjäliiton tervehdys Tuomas Hallenberg

                                  - Palkitsemiset

                                  - Kokous

Linkki ilmoittautumiseen: https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/Tapahtumanhallinta/tapahtumatiedot.aspx?id=116