Metsästäjäliitto perustaa nuorten vaikuttajien verkoston

Metsästäjäliitto perustaa nuorten vaikuttajien verkoston

27.10.2020 15:13
Metsästäjäliiton hallitus hyväksyi lokakuun kokouksessaan esityksen nuorten vaikuttajaverkoston perustamisesta liiton toimintaan. Verkoston taustalla on halu saada nuorten ja nuorten aikuisten mielipiteet mukaan liiton toimintoihin.

Metsästäjäliiton hallitus hyväksyi lokakuun kokouksessaan esityksen nuorten vaikuttajaverkoston perustamisesta liiton toimintaan. Verkoston taustalla on halu saada nuorten ja nuorten aikuisten mielipiteet mukaan liiton toimintoihin.

− Osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen ovat keskeisiä toimenpiteitä liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Haluamme, että päätöksenteko- ja vaikuttamisprosessit ovat avoimia. Kannustamme nuoria osallistumaan ja tulemaan mukaan toimintaan edistämään metsästysharrastuksen säilymistä, kertoo liiton nuorisovastaava Elina Mäkelä

Ryhmä mahdollistaa nuorten aidon osallistumisen liiton toimintaan ja voi toimia esimerkkinä piirien ja metsästysseurojen toiminnan kehittämisessä. Kuka paremmin tietää miten saadaan nuoria mukaan kuin nuoret itse.

− Mielestäni nuorten mukaan ottaminen on ehdottoman tärkeää, sillä ilman nuoria ja uusia harrastajia metsästysharrastus pikkuhiljaa vähenee ja passiketju harvenee, Mäkelä jatkaa.

Jokainen Metsästäjäliiton piiri valitsee halukkaiden joukosta vaikuttajien valtakunnalliseen ryhmään oman edustajansa. Nuoret voivat pyrkiä tehtävään piireittäin. Haku ryhmään on avoin riippumatta siitä, onko ollut piirin toiminnassa mukana aiemmin vai ei. Ryhmää markkinoidaan nuorille Liiton eri viestintäkanavien kautta. Hakijat lähettävät avoimen hakemuksen (video, kirjallinen hakemus tai muu vapaavalintainen muoto) oman piirin edustajalle.

Iältään hakijat voivat olla 16-29-vuotiaita. Nuorten vaikuttajien ryhmä toimii yhdenvertaisesti ja pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään tasa-arvoista osallistumisoikeutta. Kaikkiin ryhmän tapaamisiin voi osallistua etänä.

Ryhmä voi edustaa nuoria Metsästäjäliiton hallituksen kokouksissa ja tehdä esityksiä. Se ei ole hallituksen jäsen. Mutta voi osallistua kokouksiin vieraana, jos ryhmällä on esitys tai hallitus haluaa kuulla nuoria.

Metsästäjäliitto tarjoaa ryhmälle koulutusta vaikuttamisesta, järjestötoiminnasta ja aktiivisen kansalaistoiminnan työskentelystä. Liitto pitää ryhmän ajan tasalla ajankohtaisista metsästyspoliittisista aiheista ja tukee ryhmän toimintaa mm. asiantuntijoiden avustuksella. Metsästäjäliitto vastaa ryhmän kuluista.

Ryhmä sitoutuu noudattamaan toiminnassaan Metsästäjäliiton arvoja ja toimintaperiaatteita.

Hyödyt nuorelle

Ryhmä tarjoaa uusia näkökulmia päätöksentekoon ja vaikuttamistyöhön ja edesauttaa nuorten metsästysharrastusta. Nuori pääsee riista-alan näköalapaikalle seuraamaan ja vaikuttamaan metsästyksen tulevaisuuteen. Jokaisen piirin edustuksen myötä toiminta on valtakunnallista ja jäsen edustaa omaa aluettaan toiminnassa. Sitä kautta eri alueiden nuoret voivat myös vaikuttaa.

Ryhmässä toimiminen kasvattaa kaveripiiriä, opettaa järjestö- ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteita sekä tarjoaa elämyksiä metsästysharrastuksen parissa.

Ryhmä pyrkii aloittamaan toimintansa vielä tämän vuoden puolella. Valitut edustajat sitoutuvat toimintaan yhdeksi vuodeksi.

Lisätietoja:
nuorisovastaava Elina Mäkelä, puh. 050 468 8917