Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon Piiri ry:n jäseneksi

Ote piirin säännöistä

6 § PIIRIN JÄSENET:

Piirin varsinaisina jäseninä voivat olla rekisteröidyt metsästysyhdistykset tai muuta metsästystä, riistanhoitoa ja niiden edellyttämää luonnonsuojelua harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset ja henkilöjäsenet, jotka piirihallitus jäseniksi hyväksyy. Kannattaviksi jäseniksi piirin hallitus voi hyväksyä myös muita henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Näillä on puhe- mutta ei äänioikeutta piirin kokouksissa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Piirillä voi lisäksi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä, joilla on puhe- mutta ei äänioikeutta piirin kokouksissa.

Jäsenanomukseen liitä mukaan
- Seuran säännöt
- Jäsenluettelo osoitteineen

Voit lähettää jäsenanomuksen suoraan piirin nettisivujen kautta:
Seurojen jäsenamonus
Henkilöjäsenten jäsenanomus

Seuran kautta jäsenyys maksaa 12 € /hlö

Henkilöjäsenmaksu on 40 € /hlö

Metsästäjäliiton jäsenenä metsästysseura pääsee jäsenineen osalliseksi Metsästäjäliiton jäseneduista. Liiton jäsenyyden kautta seurat myös tukevat osaltaan metsästyksen edunvalvontaa ja eräperinteidemme vaalimista. Liiton jäseninä voivat seurat myös piirinsä kautta tehdä liitolle aloitteita metsästykseen liittyvien asioiden ajamiseksi ja tätä kautta vaikuttaa maamme metsästysoloihin. Liiton julkaisema Jahti-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se lähetetään kaikille liiton jäsenseurojen jäsenille.