Metsästysseuran perustaminen

Jouni Hiltunen

Järjestäytyneet metsästysseurat ovat maamme metsästyksen ja riistanhoidon kulmakiviä, joiden merkitys metsästyksemme kehittämisessä ja turvaamisessa on korvaamattoman suuri. Metsästysseurat toimivat metsästyksen ohella merkittävinä tekijöinä myös monien kuntien ja kylien elinvoiman ylläpitämisessä. Parhaimmillaan metsästysseura lisää jäsentensä yhteenkuuluvaisuutta yli metsästysharrastuksen ja edistää heidän metsästysmahdollisuuksiaan tasapuolisuuden hengessä, samalla kun seuran tekemä riistanhoitotyö luo yhä paremmat elinmahdollisuudet toimialueensa eläimistölle. Suomen Metsästäjäliitto puolestaan on maamme suurin järjestäytyneen metsästyksen edunvalvoja ja metsästysseuratoiminnan edistäjä.

Metsästysseuran perustaminen on melko yksinkertainen prosessi, jossa on kuitenkin syytä lähteä alusta alkaen huolellisesti liikkeelle. Kyseessä on lähtökohtaisesti aivan normaalin yhdistyksen perustamismenettely, jonka lisäksi seura saattaa säännöistään riippuen vielä tarvita lääninhallitukselta luvan ampumakoulutuksen ja
-kilpailutoiminnan harjoittamiseen.

Perusaskeleina metsästysseuran perustamiseen ovat:

1. Seuran perustavan kokouksen ja tulevien sääntöjen valmistelu.

2. Seuran perustava kokous, jossa valitaan seuralle puheenjohtaja, hallitus ja tilintarkastajat, hyväksytään seuran säännöt ja päätetään seuran liittymisestä Suomen Metsästäjäliiton paikalliseen piiriin.

3.1. Mikäli seuran säännöissä ei mainita seuran tarkoituksiin kuuluvan ampumaurheilua, ilmoitetaan seura perustavan kokouksen jälkeen yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Yhdistysrekisterin kotisivu löytyy osoitteesta www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

tai

3.2. Mikäli seuran tarkoituksiin kuuluu myös ampumaurheilun harjoittaminen, on seuran hankittava lääninhallitukselta ns. ampumalupa. Vasta tämän jälkeen seura voidaan ilmoittaa yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Metsästysseuran perustamista ja käytännön toimintaa varten löydät näiden sivujen Seuratoiminta-osiosta tärkeitä neuvoja. Suosittelemme painokkaasti metsästysseuroja hankkimaan käyttöönsä myös alan kirjallisuutta, josta löytyvät vastaukset moniin seuratoiminnassa vastaan tuleviin ongelmiin ja jonka avulla niitä voi myös ehkäistä. Tällä hetkellä ajanmukaisin teos aiheesta on Metsästysseuran käsikirja vuodelta 2012 ja sitä myy Eräkontti Oy puh. 010 440 9410.

www.erakontti.fi