Vakuutusasiat

Suomen Metsästäjäliiton jäsenetuja ovat vastuu-, talkoo- ja nuorisovakuutukset. Ohessa tietoa vakuutuksista. Tarkemmat tiedot vakuutuksista löydät liiton vakuutussivuilta.

VASTUUVAKUUTUS

Suomen Metsästäjäliitto on yhteistyössä If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa kehittänyt liiton jäsenseuroja varten metsästysseuratoiminnan vastuuvakuutuksen. Vakuutus on ollut voimassa jo vuodesta 1991. Se on jäsenetuus, josta ei aiheudu jäsenistölle erillis- tai lisäkuluja.

Vastuuvakuutus on nimenomaan yhdistystoiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvastuun, johon liiton jäsenseura saattaa joutua aiheuttaessaan toiminnassaan vahinkoa seuran ulkopuoliselle sivulliselle. Korvattavia vahinkoja ovat henkilö- ja esinevahingot. Ollakseen korvattava, vahingon tulee olla aiheutunut nimenomaan seuratoiminnasta, eli toiminnasta, joka perustuu joko seuran toimintasuunnitelmaan tai vuosikokouksen, johtokunnan tai jaoston päätöksellä seuran nimissä tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi korvattavan vahingon tulee olla aiheutunut seuraan kuulumattomalle sivulliselle taholle.

Seuratoiminnan vastuuvakuutuksen korvauksen enimmäismäärä yhtä vahinkoa kohden on 504 564 euroa. Seuran omavastuu on 200 euroa jokaisessa vahingossa.

Todistuksen seuran kuulumisesta Suomen Metsästäjäliittoon saa siltä piiriltä, johon seura kuuluu. Vahinkoilmoitukseen merkittävä sopimusnumero on 30–1091428.

TALKOOVAKUUTUS

Metsästäjäliitto on solminut If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa uuden talkoovakuutusta koskevan sopimuksen. Sopimus astui voimaan 31.12.2010 ja koskee jäsenliittojen (=piirien ja seurojen) talkootyöhön sekä muuhun palkattomaan työhön osallistuville henkilöille talkootyön aikana sekä siihen liittyvien välittömien matkojen aikana sattuneita tapaturmia.

Kyseessä on jälleen jäsenetuus, josta ei aiheudu jäsenistölle erillis- tai lisäkuluja.

Talkoovakuutus koskee siis Suomen Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen järjestämiä talkootöitä tai muita palkattomia töitä, kuten esimerkiksi metsästysseuran riistapelto- tai torninrakennustalkoita sekä Metso-nuorisoleireillä ja Metsästäjäliiton metsästysampumakilpailuissa palkattomina toimineille toimihenkilöille tapahtuneita tapaturmia.

Korvattavia vahinkoja ovat Metsästäjäliiton jäsenille em. tilaisuuksissa aiheutuneet henkilövahingot seuraavasti

  • hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 3 000 euroa (ei omavastuuta)
  • tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 10 000 euroa
  • tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 3 000 euroa

Tapaturman sattuessa korvauksen saaminen edellyttää kirjallisen vahinkoilmoituksen tekemistä. Ilmoituksessa tulee mainita vakuutusnumero, joka on 000 670 5110.

NUORISOVAKUUTUS

Metsästäjäliiton nuorisovakuutus on siirtynyt vuoden 2011 alusta If Vahinkovakuutusyhtiön hoitoon. Vakuutus koskee alle 20-vuotiaita, ja on voimassa Metsästäjäliiton leirien tai retkien, metsästysampumaharjoitusten tai -kilpailujen sekä näihin liittyvien välittömien matkojen aikana.

Korvauksen ylärajat

  • Hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 8 500 euroa (omavastuu 0 euroa)
  • Korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 45 000 euroa
  • Korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 2 500 euroa

Tapaturman sattuessa korvauksen saaminen edellyttää kirjallisen vahinkoilmoituksen tekemistä. Ilmoituksessa tulee mainita vakuutusnumero, joka on 000 670 5110.