Hirvenhiihto

Laji on kehittynyt metsästäjien fyysisen kunnon ylläpitämiseksi metsästyskauden ulkopuolella. Hirvenhiihto koostuu kolmesta osalajista; hiihto, etäisyyden arviointi ja ammunta, jotka kukin pisteytetään. Maksimipistemäärä on 1200 pistettä, josta ammunnalla voi kerätä 600 pistettä. Sekä arviointitehtävässä että hiihdossa maksimipisteet ovat 300 pistettä kummastakin.

Hiihtomatka on 7-9 km helpohkoa murtomaata, joka hiihdetään perinteisellä tyylillä asetta mukana kuljettaen. Hiihtopisteet määräytyvät aikaerosta sarjan nopeimpaan hiihtäjään, joka saa 300 hiihtopistettä.

Etäisyyden arviointi on hiihtotaipaleen alkupuoliskolla, jossa arvioidaan kaksi erillistä etäisyyttä suomalaisen hirvikuvion päähän. Arvioitavien etäisyyksien on oltava 50 – 200 m välillä. Täysin oikea arviointitulos antaa täydet 300 pistettä ja jokainen virhemetri vähentää arviointipisteitä kahdella pisteellä.

Ammunta sijoittuu hiihtotaipaleen jälkimmäiselle puoliskolle ja siinä ammutaan 10 laukausta seisten suomalaiseen hirvikuvioon. Ammuntatulos lasketaan kilpailun jälkeen ja ammuntapisteet kerrotaan 6:lla, jolloin saadaan ammuntapisteet. Aseena mestaruustason kilpailuissa käytetään hirvenmetsästyksen vaatimukset täyttäviä aseita, mutta pienemmissä, kuten seuratason kilpailuissa myös pienoiskiväärin käyttö on mahdollista.

Hirvenhiihtoviestissä kilpaillaan 3-4 -henkisin seura- tai piirijoukkuein. Hiihtomatka viestissä on 4-5 km. Arviointitehtäviä matkan varrella on yksi ja ammunnassa ammutaan viisi laukausta ampumahiihtotaulun kaltaiseen tauluun. Yli 5:n metrin arviointivirhe ja ohilaukaukset merkitsevät aina joukkueelle sakkokierroksia, jotka kukin kilpailija kiertää omalla osuudellaan.

Hirvenhiihto sopii hyvin niin miehille kuin naisillekin. Ikäkään ei ole osallistumisen esteenä, sillä sarjoja on alle 16-vuotiaista yli 70- vuotiaisiin.