Vuoden erämies

Kuva: Veijo Miettinen

Vuoden 2016 erämies Markku Nyyssönen, Leppävirralta

Vuodesta 1983 alkaen Pohjois-Savossa on valittu maakunnallinen erämies. Valinnan suorittaa Riistakeskus Pohjois-Savon, Pohjois-Savon Kennelpiirin ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin yhteisesti nimittämä erämiestoimikunta.

Valitut erämiehet ovat ansioituneet eränkäynnin alalla. Ansioiksi luetaan toiminta riistanhoidossa, menestyminen metsästysampumakilpailuissa, aktiivinen kenneltoiminta, järjestötoiminta ja saavutukset eräkulttuurin alueella.

Tallenna