Metsästäjäliitto asettaa susiasiamiehiä maakuntiin

Metsästäjäliitto Pohjois-Savon Piiri ry etsii Pohjois-Savoon Susiasiamiehiä

 

Susiasiamiehen tehtävänä on tarkkailla alueen susitilannetta, koota tarkkoja tietoja susien määrästä ja susien tekemistä vahingoista, pitää yhteyttä susiasioissa susireviirityöryhmiin, viranomaisiin ja tutkimuslaitoksiin sekä avustaa metsästäjiä sudenkaatolupien hakemisessa. Susiasiamiesten verkoston luominen on tullut ajankohtaiseksi kasvaneen susikannan aiheuttamien ongelmien takia. Asiasta kiinnostuneet voivat lähettää lyhyen esittelyn itsestään sähköpostilla osoitteeseen pohjoissavo@metsastajaliitto.fi 7.10.2016 mennessä, piirihallitus valitsee susiasiamiehet hakemusten perusteella lokakuun loppuun mennessä.

 

Metsästäjäliiton toimintaohjeet suurpetojen aiheuttamissa kotieläinvahinko / koiravahingoissa

1. Merkkaa tapahtumapaikka maastoon ja kartalle, toimita loukkaantunut koira / eläin eläinlääkäriin

2. Tee ilmoitus petoyhdyshenkilölle / rhy:n toiminnanohjaajalle ja Poliisille (eräpoliisi tai 112)

3. Loukkaantuneen koiran / eläimen hoitokulut maksaa valtio, ilmoitus ja korvaushakemus paikalliselle maaseutuviranomaiselle. Hoitokulut korvataan ja kuolintapauksissa koiran arvo hyväksytyn taulukon mukaan.

Linkki asetukseen http://www.mmm.fi/attachments/riistatalous/riistavahingot/6C30y8RMC/MMMa_elainvahinkokokorv_2012_Muistio.pdf

Petoyhdyshenkilö käy tekemässä arvion yhdessä maaseutusihteerin kanssa, korvaushakemusta varten. Poliisille ilmoitus on tärkeää koska kirjautuu PATJA järjestelmään. Vahinkoperusteisia lupia anottaessa luvan käsittelijä pyytää lausunnot virkateitse vahingoista sekä uhkaavista tilanteista, sekä PATJA järjestelmästä, että maaseutuhallinnosta. Mikäli alueelle anotaan vahinkoperusteisia lupia pienetkin vahingot ja uhkaavat tilanteet ovat tärkeitä ilmoittaa järjestelmiin!