SML:n merkkien myöntämisohjeet

KULTAINEN ANSIOMERKKI LAAKERINLEHVÄSEPPELEEN KERA

Liiton kultaisen ansiomerkin laakerilehväseppeleen kera myöntää liittohallitus yksimielisellä päätöksellä.

Merkki myönnetään valtakunnallisesti merkittävästä työstä Suomen Metsästäjäliiton ja maamme metsästysolojen hyväksi.

Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä liiton jonkin piirin hallitus, liiton julkaisu- ja kulttuuritoimikunta tai liittohallituksen jäsen. Ennen merkin myöntämistä hankitaan julkaisu- ja kulttuuritoimikunnan lausunto. Merkin saajalle tulee olla aiemmin myönnetty Suomen Metsästäjäliiton kultainen ansiomerkki.

Kultainen ansiomerkki laakerinlehväseppeleen kera voi olla korkeintaan kahdellakymmenellä (20) elossa olevalla henkilöllä.

KULTAINEN ANSIOMERKKI

Liiton kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää liittohallitus.

Merkki myönnetään henkilölle, joka on tehnyt valtakunnallisesti merkittävää työtä metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai on osallistunut pitkä-aikaisesti ja aktiivisesti Metsästäjäliiton järjestö-työhön. Ilman erityisen painavaa syytä merkkiä ei voida myöntää ennen kuin on kulunut viisi vuotta siitä, kun asianomainen on saanut liiton hopeisen ansiomerkin.

Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä liittohallitus, liiton jonkin piirin hallitus, liittohallituksen jäsen tai liiton julkaisu- ja kulttuuritoimikunta, jonka lausunto hankitaan ennen merkin myöntämistä.

HOPEINEN ANSIOMERKKI

Liiton hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättävät ensisijaisesti Liiton piirihallitukset. Merkin myöntämisestä saajalle, jonka ansiot eivät suoranaisesti kuulu minkään piirin toimintaan, päättää liittohallitus.

Merkki myönnetään henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai osallistunut aktiivisesti Metsästäjäliiton, sen piirien taikka jäsenseurojen työhön.

Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä Liiton jäsenseuran hallitus, piirihallituksen jäsen, liittohallitus, liittohallituksen jäsen tai Liiton julkaisuja kulttuuritoimikunta.

ANSIOVIIRI

Liiton ansioviirin myöntämisestä päättää liittohallitus. Ansioviiri myönnetään yhteisölle tai henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä Suomen Metsästäjäliiton tai maamme metsästysolojen hyväksi.

Esityksen ansioviirin myöntämisestä voi tehdä Metsästäjäliiton piirihallitus, liittohallitus, liittohallituksen jäsen tai julkaisu- ja kulttuuritoimikunta.

ANSIOKIRJA

Liiton ansiokirjan myöntämisestä päättää liittohallitus, piirihallitus tai Liiton jäsenseuran hallitus.

Ansiokirja myönnetään kiitoksena ja huomionosoituksena metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tehdystä toimenpiteestä tai työstä ja Liiton toiminnan tukemisesta.

Esityksen ansiokirjan myöntämisestä voi tehdä jokainen Liiton jäsenorganisaatioon kuuluva henkilö.

Ansiokirjan allekirjoittavat myöntäneen yhteisön hallituksen edustajat.

YLEISMÄÄRÄYKSIÄ

Tämän ohjesäännön tarkoittamasta järjestökäsittelystä ei anneta tietoa muille kuin asianomaisiin järjestöelimiin kuuluville henkilöille, jotka pitävät tiedot luottamuksellisilla.

Liiton toimistossa pidetään luetteloa kunniapuheenjohtajiksi ja kunniajäseniksi kutsutuista, kultaisen ansiomerkin laakerinlehvien kera saaneista ja kultaisen ansiomerkin saaneista. Piiri pitää luetteloa myöntämistään huomionosoituksista.

Tämän ohjesäännön on vahvistanut liittokokous (15.12.1990). Mahdollisista muutoksista ohjesääntöön päättää liittokokous liittohallituksen esityksestä.

 

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO - FINLANDS JÅGARFÖRBUND R.Y.

 

LATAA ANSIOMERKKI LOMAKE TÄSTÄ