Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO - FINLANDS JÅGARFÖRBUND R.Y.:N OHJESÄÄNTÖ KUNNIAPUHEENJOHTAJAKSI JA KUNNIAJÄSENIKSI KUTSUMISESTA MYÖNTÄMISESTÄ

Kunniapuheenjohtaja

Suomen Metsästäjäliiton kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka liiton puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana toimien on tehnyt huomattavan merkittävää työtä Suomen Metsästäjäliiton ja maamme metsästysolojen hyväksi.

Kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää liittohallituksen yksimielisestä esityksestä liittokokous.

Liitolla voi kerrallaan olla vain yksi kunnia-puheenjohtaja.

Kunniajäsen

Suomen Metsästäjäliiton kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka liittohallituksen jäsenenä tai muutoin on tehnyt valtakunnallisesti merkittävää työtä Suomen Metsästäjäliiton ja maamme metsästysolojen hyväksi.

Kunniajäseneksi kutsuttavan on oltava iältään vähintään 60-vuotias.

Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee liittohallituksen yksimielisestä esityksestä liittokokous.

- - -

Ansiomerkkianomukset tulee toimittaa piirille hyvissä ajoin ennen suunniteltua merkin luovutusta.

Anomusten mukaan maininta luovutusajankohdasta.